HUTA POKÓJ(1) |
Huta Pokój1

Nazwa:

Forma podstawowa: Huta Pokój

Dopełniacz: -y Pokój

Warianty nazw Friedenshütte (oficjalna, niemiecki)

Klasa toponimu:

urbanonimy

Charakterystyka obiektu:

huta i kolonia

Atrybuty obiektu:

SENGŚ:

tom 4, strona 35

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne woj. kat. (1991)

Lokalizacja opisowa: huta i kol. w Nowym Bytomiu, obecnie cz. mta Ruda Śląska, kat.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
1840 PDH 88
Friedenshütte 1845 K45 787
Friedenshütte 1860 Mol60 52
Friedenshütte (założona w 1840 r.) 1864 TriestI 326
Friedenshütte 1874 Glex74 390
Friedenshütte 1886 OET 8
Huta Pokój 1922 PDH 97
Huta Pokoju 1927 Kam27 27
Huta Pokoju 1931 Krop 23

Etymologia:

N. pol. jest tłumaczeniem pierw. n. niem., por. niem. der Frieden ‛pokój’.