HUTA BATORY(1) |
Huta Batory1

Nazwa:

Forma podstawowa: Huta Batory

Dopełniacz: -y Batory

Charakterystyka obiektu:

huta

Klasa toponimu:

urbanonimy

SENGŚ:

tom 4, strona 32

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne woj. kat.(1991)

Lokalizacja opisowa: kat.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
1908 SOV08 20
Bismarckhütte 1947 PDH 97
Bismarckhütte 1887 Glex87 388
Bismarckhütte 1886 OET 6
Bismarckhütte, Hajduki Wielkie 1920 PrusŚG 28