HUSYCKIE WAŁY(1) |
Husyckie Wały1

Nazwa:

Forma podstawowa: Husyckie Wały

Dopełniacz: -ich -ów

Charakterystyka obiektu:

szańce

Klasa toponimu:

oronimy

Atrybuty obiektu:

szańce

SENGŚ:

tom 4, strona 27

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne pow. zgorz.(1985)

Lokalizacja opisowa: d. pow. zgorz.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
URM 68-10

Etymologia:

N. pol. jest dosłownym tłumaczeniem n. niem., która nawiązuje do przeszłości husyckiej tej okolicy, ma więc znacz. kult.