HUBERTUS(2) |
Hubertus1

Nazwa:

Forma podstawowa: Hubertus

Dopełniacz: -a

Charakterystyka obiektu:

skrzyżowanie dróg

Klasa toponimu:

hodonimy

SENGŚ:

tom 4, strona 25

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne pow. pszcz.(1985)

Lokalizacja opisowa: w d. pow. pszcz.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
Hubertus URM 88-77 (MK 48/28 g)