GUMNICKI STAW(1) |
Gumnicki Staw1

Nazwa:

Forma podstawowa: Gumnicki Staw

Dopełniacz: -ego -u

Klasa toponimu:

hydronimy

Charakterystyka obiektu:

staw i mokradła

Atrybuty obiektu:

staw i mokradła pod wsią Ruszów

SENGŚ:

tom 3, strona 125

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne gm. Węgliniec, woj. jel. (1991)

Lokalizacja opisowa: Węgliniec, jel.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
URM 94-09 (MP 4556)

Etymologia:

Derywat od Gumnica.