GUMNICKI STAW(1) |
Gumnicki Staw1

  • SENGŚ tom 3, strona 125

Nazwa:

Forma podstawowa: Gumnicki Staw

Dopełniacz: -ego -u

Warianty nazw Gummichtteich (oficjalna, niemiecki)

Klasa toponimu:

hydronimy

Charakterystyka obiektu:

staw i mokradła

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne: gm. Węgliniec, woj. jel. (1991)

Lokalizacja opisowa: pod wsią Ruszów, gm. Węgliniec, jel.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
URM 94-09 (MP 4556)

    Etymologia:

  • Derywat od Gumnica.