GRZĘDA(3) |
Grzęda2

Nazwa:

Forma podstawowa: Grzęda

Dopełniacz: -y

Klasa toponimu:

urbanonimy

Charakterystyka obiektu:

młyn i śluza

Atrybuty obiektu:

młyn i śluza w Starych Budkowicach

SENGŚ:

tom 3, strona 121

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne gm. Murów, woj. opol. (1988)

Lokalizacja opisowa: Murów, opol.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
Grzindaschleuse Fl1 6/21
Grzęda 1939 Prus39 33

Etymologia:

Wyraz grzęda (por. też nazw. śl. Grzęda) ma różne znaczenia: 1) ten, co grzędzi; 2) drążek na wieszanie odzieży; pozioma żerdka dla kur, 3) wąski pas skopanej ziemi w ogrodzie. Powyższe nazwy są najprawdopodobniej odosobowe, tj. n. dzierż, od nazw. Grzęda (model Ozimek, Jędrysek).