GRODZKI WAŁ(1) |
Grodzki Wał1

Nazwa:

Forma podstawowa: Grodzki Wał

Dopełniacz: -ego -u

Klasa toponimu:

urbanonimy

Charakterystyka obiektu:

grodzisko

Atrybuty obiektu:

wały obronne

SENGŚ:

tom 3, strona 108

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne pow. gór. (1986)

Lokalizacja opisowa: d. pow. gór.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
URM 16-06 (MP 2560)

Etymologia:

N. złożona od derywatu przym. grodzki: gród.