GRODZKI WAŁ(1) |
Grodzki Wał1

  • SENGŚ tom 3, strona 108

Nazwa:

Forma podstawowa: Grodzki Wał

Dopełniacz: -ego -u

Warianty nazw Alter Burgwall (oficjalna, niemiecki)

Klasa toponimu:

urbanonimy

Charakterystyka obiektu:

grodzisko

Atrybuty obiektu:

wały obronne

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne: pow. gór. (1986)

Lokalizacja opisowa: d. pow. gór.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
URM 16-06 (MP 2560)

    Etymologia:

  • N. złożona od derywatu przym. grodzki: gród.