GRODZISKO(13) |
Grodzisko12

Nazwa:

Forma podstawowa: Grodzisko

Dopełniacz: -a

Charakterystyka obiektu:

ruiny

Klasa toponimu:

urbanonimy

Atrybuty obiektu:

wały i ruiny pomnika

SENGŚ:

tom 3, strona 107

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne

Lokalizacja opisowa: d. pow. klucz.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
URM 58-99 (MP 4973)

Etymologia:

Por. etymologia pod Grodziska; pierwotnie nazywano je Grodziszcze, z czasem, tj. od XIII w., przyr.-iszczę zastąpiono przyr.-isko, łęczyszcze w „Psałterzu floriańskim” → łęczysko.