GRODEK(3) |
Grodek1

Nazwa:

Forma podstawowa: Grodek

Dopełniacz: -dka

Charakterystyka obiektu:

strumień

Klasa toponimu:

hydronimy

SENGŚ:

tom 3, strona 104

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne

Lokalizacja opisowa: d. pow. mil.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
URM 06-20 (MP 4567)