GROBOWIEC(1) |
Grobowiec1

Nazwa:

Forma podstawowa: Grobowiec

Dopełniacz: -wca

Charakterystyka obiektu:

grobowiec

Klasa toponimu:

urbanonimy

Atrybuty obiektu:

grobowiec Elsnera von Grunow, d. właściciela wsi Kalinowice

SENGŚ:

tom 3, strona 102

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne gm. Strzelce Opolskie, woj. opol.(1985)

Lokalizacja opisowa: Strzelce Opolskie, opol.

Etymologia:

Oczywiście ta n. kult. pochodzi od wyrazu grobowiec.