GROBOWIEC(1) |
Grobowiec1

Nazwa:

Forma podstawowa: Grobowiec

Dopełniacz: -wca

Charakterystyka obiektu:

grobowiec

Klasa toponimu:

urbanonimy

SENGŚ:

tom 3, strona 102

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne gm. Strzelce Opolskie, woj. opol.(1985)

Lokalizacja opisowa: Strzelce Opolskie, opol.