GRANICZNIAK(6) |
Graniczniak1

Nazwa:

Forma podstawowa: Graniczniak

Dopełniacz: -ka

Charakterystyka obiektu:

ruiny

Klasa toponimu:

urbanonimy

Atrybuty obiektu:

ruiny zabudowań

SENGŚ:

tom 3, strona 97

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne

Lokalizacja opisowa: d. pow. dzierżon.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
URM 27-15 (MP 5266)

Etymologia:

II 1 — n. topogr. na oznaczenie pogranicznego terenu; formant-ak tworzył nierzadko topographica: Błotniak i inne.