GRABOWICE(2) |
Grabowice2

  • SENGŚ tom 3, strona 93

Nazwa:

Forma podstawowa: Grabowice

Dopełniacz: -ic

Warianty nazw Grabowitz (oficjalna, niemiecki)

Klasa toponimu:

ojkonimy

Charakterystyka obiektu:

folwark

Atrybuty obiektu:

folw. do wsi Brzezinka, obecnie teren mta Gliwice

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne: woj. kat. (1991)

Lokalizacja opisowa: kat.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
Grabowitz, Grabowice 1845 K45 64

    Etymologia:

  • II 1 — n. topogr. z przyr.-owice (l. mn. od-owica); model Bukowice, Dębnice. Wykluczona jest teoretycznie tylko możliwa funkcja patr., gdyż jest to nowsze określenie.