GÓRZE(2) |
Górze2

Nazwa:

Forma podstawowa: Górze

Dopełniacz: -a

Charakterystyka obiektu:

zarośla

Klasa toponimu:

mikrotoponimy

SENGŚ:

tom 3, strona 88

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne gm. Miękinia, woj. wroc.(1985)

Lokalizacja opisowa: Miękinia, wroc.