GÓRY ORLICKIE(1) |
Góry Orlickie1

  • SENGŚ tom 3, strona 87

Nazwa:

Forma podstawowa: Góry Orlickie

Dopełniacz: Gór -ich

Warianty nazw Adlergebirge (oficjalna, niemiecki)

Klasa toponimu:

oronimy

Charakterystyka obiektu:

pasmo górskie

Lokalizacja:

Lokalizacja opisowa: Sudety Środ.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
1900 Myc 14
1951 R s.v.
1978 MTurGB

    Etymologia:

  • Niem. Adlergebirge przetłumaczono na Góry Orlickie, por. orlik ‛młody orzeł’.