GÓRY KRUCZE(1) |
Góry Krucze1

Nazwa:

Forma podstawowa: Góry Krucze

Dopełniacz: Gór -ych

Charakterystyka obiektu:

grzbiet

Klasa toponimu:

oronimy

SENGŚ:

tom 3, strona 87

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne

Lokalizacja opisowa: G. Kamienne, Sudety Środk.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
1978 MTurGW
1951 R s.v.