GÓRY KAMIENNE(1) |
Góry Kamienne1

  • SENGŚ tom 3, strona 87

Nazwa:

Forma podstawowa: Góry Kamienne

Dopełniacz: Gór -ych

Klasa toponimu:

oronimy

Charakterystyka obiektu:

pasmo górskie

Lokalizacja:

Lokalizacja opisowa: Sudety Środ.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
1951 R s.v.
1978 MTurGW

    Etymologia:

  • III— ustalenie Komisji URM.