GÓRY BIALSKIE(1) |
Góry Bialskie1

  • SENGŚ tom 3, strona 86

Nazwa:

Forma podstawowa: Góry Bialskie

Dopełniacz: Gór -ich

Warianty nazw Bielengebirge (oficjalna, niemiecki)

Klasa toponimu:

oronimy

Charakterystyka obiektu:

pasmo górskie

Lokalizacja:

Lokalizacja opisowa: Sudety Wsch.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
1951 R s.v.
1978 MTurGBZ

    Etymologia:

  • III — por. Biała.