GÓRECKO(1) |
Górecko1

  • SENGŚ tom 3, strona 81

Nazwa:

Forma podstawowa: Górecko

Dopełniacz: -ka

Warianty nazw Guretzko (oficjalna, niemiecki)

Klasa toponimu:

ojkonimy

Charakterystyka obiektu:

folwark

Atrybuty obiektu:

d. folw.

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne: woj. kat. (1991)

Lokalizacja opisowa: obecnie teren mta Bytomia, kat.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
Fl1 858/5, 858/6
Gurecki Folwark 1695 PAPByt5
Gurretzker Vorwerk 1780 PAPByt8
Gurezke 1783 Z II 233
Guretzky, Górecki 1845 K45 558
Guretzko, Górecky 1845 K45 170
Góreczka 1900 Myc 26

    Etymologia:

  • Pierwotnie Górecki folwark, czyli Góreckiego folwark (por. wyżej Górecki); z czasem drogą uniwerbizacji zmieniono na Górecko.