GOLOR(1) |
Golor1

Nazwa:

Forma podstawowa: Golor

Dopełniacz: -a

Klasa toponimu:

urbanonimy

Charakterystyka obiektu:

młyn i grupa domów

Atrybuty obiektu:

młyn i grupa domów należąca do wsi Czarków

SENGŚ:

tom 3, strona 63

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne gm. Wielowieś, woj. kat. (1985)

Lokalizacja opisowa: Wielowieś, kat.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
Gollor-Mühle Fl1 879/12
Golor 1939 Prus39 30
1951 R s.v.
1967 PRL 303

Etymologia:

I 2 — n. dzierż, od nazw. śl. Golor, którego proweniencja jest: 1) Gol-or (model na-or; Cipior, Bajor); 2) gw. golor ‛galar’; 3) gw. śl. golora ‛koral’.