GODLEWSKI(1) |
Godlewski1

Nazwa:

Forma podstawowa: Godlewski

Dopełniacz: -ego

Klasa toponimu:

mikrotoponimy

Charakterystyka obiektu:

łąka i zarośla

Atrybuty obiektu:

łąka i zarośla, teren mta Wrocławia

SENGŚ:

tom 3, strona 55

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne woj. wroc. (1991)

Lokalizacja opisowa: wroc.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
Das Godlewske Werder 1812 WAPWr 3 3, V/110
Der Godlewsky Werder 1823 WAPWr 3 3, VIII/13

Etymologia:

II 2 — n. dzierż, od nazw. Godek lub Godlewski, niem. Werder ‛żuława, wysepka’.