GODLEWSKI(1) |
Godlewski1

Nazwa:

Forma podstawowa: Godlewski

Dopełniacz: -ego

Charakterystyka obiektu:

zarośla

Klasa toponimu:

mikrotoponimy

SENGŚ:

tom 3, strona 55

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne woj. wroc.(1991)

Lokalizacja opisowa: wroc.