GODLEWSKI(1) |
Godlewski1

  • SENGŚ tom 3, strona 55

Nazwa:

Forma podstawowa: Godlewski

Dopełniacz: -ego

Klasa toponimu:

mikrotoponimy

Charakterystyka obiektu:

łąka i zarośla

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne: woj. wroc. (1991)

Lokalizacja opisowa: obecnie teren mta Wrocławia, wroc.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
Das Godlewske Werder 1812 WAPWr 3 3, V/110
Der Godlewsky Werder 1823 WAPWr 3 3, VIII/13

    Etymologia:

  • II 2 — n. dzierż, od nazw. Godek lub Godlewski, niem. Werder ‛żuława, wysepka’.