GLINKI(5) |
Glinki4

Nazwa:

Forma podstawowa: Glinki

Charakterystyka obiektu:

nieużytki

Klasa toponimu:

mikrotoponimy

Atrybuty obiektu:

nieużytki

SENGŚ:

tom 3, strona 41

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne pow. woł.(1985)

Lokalizacja opisowa: d. pow. woł.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
URM 95-12

Etymologia:

Por. etymologia pod Glinka. Ps. glina ‛rodzaj nieprzepuszczalnej gleby o barwie żółtawej, używanej szczególnie do wyrobów garncarskich’ stał się podstawą nie tylko w językach słow., ale i innych europejskich bazą przeróżnych prymarnych, sekundarnych i złożonych toponimów: czes. Hlinišče, ros. Gliniec, ukr. Hlynecь, serb. Glinica, bułg. Glinevec, w Grecji słow. Glina; niem. Lehm, Lehmbach, Lehmkeul, itp.