GLINIANKA(2) |
Glinianka1

  • SENGŚ tom 3, strona 39

Nazwa:

Forma podstawowa: Glinianka

Dopełniacz: -i

Warianty nazw Gruft (oficjalna, niemiecki)

Klasa toponimu:

mikrotoponimy

Charakterystyka obiektu:

dół

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne: pow. lub. (1986)

Lokalizacja opisowa: d. pow. lubin

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
URM 05-81 (MP 2631)

    Etymologia:

  • Por. wyraz glinianka ‛miejsce, dół, gdzie glinę kopano ew. kopią’.