GLINIANKA(2) |
Glinianka1

Nazwa:

Forma podstawowa: Glinianka

Dopełniacz: -i

Charakterystyka obiektu:

dół

Klasa toponimu:

mikrotoponimy

SENGŚ:

tom 3, strona 39

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne pow. lubin(1986)

Lokalizacja opisowa: d. pow. lubin

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
URM 05-81 (MP 2631)