GŁĘBOWICE(3) |
Głębowice2

Nazwa:

Forma podstawowa: Głębowice

Dopełniacz: -ic

Charakterystyka obiektu:

zaginiona posiadłość

Klasa toponimu:

urbanonimy

Atrybuty obiektu:

zaginiona posiadłość klasztoru henrykowskiego

SENGŚ:

tom 3, strona 46

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne gm. Ziębice, woj. wałb.(1991)

Lokalizacja opisowa: Ziębice, wałb.

Etymologia:

II 3 — n. patr. Kontekst zaświadcza wyraźny związek między miejscem, posiadłością a rodem Głębowiców. Niełatwo przychodzi rozróżnić w dokumentach te zaginione Glębowice oraz z d. pow. cytowane w Reg. Młyn wodny jako nowsza formacja jest oczywiście n. topogr.