GŁĘBOKIE(1) |
Głębokie1

Nazwa:

Forma podstawowa: Głębokie

Dopełniacz: -ego

Warianty nazw Jezioro Myśliwskie

Charakterystyka obiektu:

jezioro

Klasa toponimu:

hydronimy

SENGŚ:

tom 3, strona 45

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne pow. świd.(1985)

Lokalizacja opisowa: d. pow. świd.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
URM 35-95