GARBASIOWA(1) |
Garbasiowa1

Nazwa:

Forma podstawowa: Garbasiowa

Dopełniacz: -ej

Warianty nazw Na Garbasiowa Górka (alternatywna)

Klasa toponimu:

urbanonimy

Charakterystyka obiektu:

domy i las

Atrybuty obiektu:

domy oraz lasek do wsi Jemielnica

SENGŚ:

tom 3, strona 24

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne gm. Jemielnica, woj. opol. (1985)

Lokalizacja opisowa: Jemielnica, opol.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
URM 02-29 (MP 5476)

Etymologia:

III — n. dzierż, złożona od nazw. Garbaś; model z przyr.-aś (Baraś).