GARBASIOWA(1) |
Garbasiowa1

  • SENGŚ tom 3, strona 24

Nazwa:

Forma podstawowa: Garbasiowa

Dopełniacz: -ej

Warianty nazw Na Garbasiowa Górka (alternatywna, polski)

Klasa toponimu:

urbanonimy

Charakterystyka obiektu:

domy i las

Atrybuty obiektu:

domy oraz lasek

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne: gm. Jemielnica, woj. opol. (1985)

Lokalizacja opisowa: do wsi Jemielnica, gm. Jemielnica, opol.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
URM 02-29 (MP 5476)

    Etymologia:

  • III — n. dzierż, złożona od nazw. Garbaś; model z przyr.-aś (Baraś).