GARB(5) |
Garb3

Nazwa:

Forma podstawowa: Garb

Dopełniacz: -u

Charakterystyka obiektu:

garb

Klasa toponimu:

oronimy

Atrybuty obiektu:

garb

SENGŚ:

tom 3, strona 23

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne pow. jel.(1985)

Lokalizacja opisowa: d. pow. jel.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
URM 26-44 (MP 5259)

Etymologia:

Różne pierwotne niem. określenia Komisja URM zastąpiła odpowiednim oronimicznym terminem Garb. Niem. Rufferstein — Ruf er ‛wołający’ + Stein ‛kamień’; Keulige Berg = Keule ‛maczuga’ + Berg ‛góra’; Quer-Berg — quer ‛poprzeczny’ + Berg ‛góra’; Stoppel = rżysko, ściernie.