GAJ(74) |
Gaj63

Nazwa:

Forma podstawowa: Gaj

Dopełniacz: -u

Charakterystyka obiektu:

Klasa toponimu:

Atrybuty obiektu:

SENGŚ:

tom 3, strona 18

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne gm. Kolonowskie, woj. opol.(1986)

Lokalizacja opisowa: Kolonowskie, opol.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
Untern Gay Fl1 363/17

Etymologia:

Niezwykle popularne określenie topogr. gaj — ‛mały las, zagajnik’.