GAJ(74) |
Gaj36

Nazwa:

Forma podstawowa: Gaj

Dopełniacz: -u

Charakterystyka obiektu:

Klasa toponimu:

Atrybuty obiektu:

SENGŚ:

tom 3, strona 18

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne woj. pot.(1986)

Lokalizacja opisowa: pot.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
Kolo Toru, Krzaki Pegeerskie, zarośla d. pow. średz.: URM 58-91

Etymologia:

Niezwykle popularne określenie topogr. gaj — ‛mały las, zagajnik’.