GAJ(74) |
Gaj35

  • SENGŚ tom 3, strona 18

Nazwa:

Forma podstawowa: Gaj

Dopełniacz: -u

Warianty nazw Kapelle (oficjalna, niemiecki)

Klasa toponimu:

urbanonimy

Charakterystyka obiektu:

kaplica i zagajnik

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne: pow. gliw. (1985)

Lokalizacja opisowa: w d. pow. gliw.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
URM 94-39 (MP 5577)

    Etymologia:

  • Niezwykle popularne określenie topogr. gaj — ‛mały las, zagajnik’.