GAIK(7) |
Gaik5

Nazwa:

Forma podstawowa: Gaik

Dopełniacz: -u

Charakterystyka obiektu:

zarośla

Klasa toponimu:

mikrotoponimy

SENGŚ:

tom 3, strona 18

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne gm. Świdnica, woj. wałb.(1986)

Lokalizacja opisowa: Świdnica, wałb.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
URM 35/35-98