GADOWIEC(2) |
Gadowiec1

Nazwa:

Forma podstawowa: Gadowiec

Dopełniacz: -wca

Charakterystyka obiektu:

Klasa toponimu:

Atrybuty obiektu:

SENGŚ:

tom 3, strona 17

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne gm. Reńska Wieś, woj. opol-(1986)

Lokalizacja opisowa: Reńska Wieś, opol-

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
Gadowiec Fl1 194/4

Etymologia:

II 2 — n. dzierż, od nazw. Gad, Gada; por. wyraz gad (różne znaczenie); model z przyr.-owiec: Welnowiec, Gabowiec itp.