GAĆ(16) |
Gać13

Nazwa:

Forma podstawowa: Gać

Dopełniacz: -ci

Charakterystyka obiektu:

pole

Klasa toponimu:

mikrotoponimy

Atrybuty obiektu:

pole

SENGŚ:

tom 3, strona 16

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne pow. tarn.(1986)

Lokalizacja opisowa: d. pow. tarn.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
URM 03-46 (MP 5477)

Etymologia:

Termin topogr. gać ← ps. gatb ma w toponimii oraz mikrotoponimii bardzo szeroki i zróżnicowany zakres semantyczny: ‛wiązki chrustu, gałęzi, używane jako osłona, przykrycie; grobla, tama; zarośla, krzaki’.