GAĆ(16) |
Gać9

Nazwa:

Forma podstawowa: Gać

Dopełniacz: -ci

Charakterystyka obiektu:

młyn

Klasa toponimu:

urbanonimy

Atrybuty obiektu:

młyn

SENGŚ:

tom 3, strona 16

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne gm. Klucz, woj. kat.(1986)

Lokalizacja opisowa: Klucz, kat.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
Fl1 973/11
Gać 1845 K45 76
1864 TriestI 532
1939 Prus39 30

Etymologia:

Termin topogr. gać ← ps. gatb ma w toponimii oraz mikrotoponimii bardzo szeroki i zróżnicowany zakres semantyczny: ‛wiązki chrustu, gałęzi, używane jako osłona, przykrycie; grobla, tama; zarośla, krzaki’.