FOSA(1) |
Fosa1

Nazwa:

Forma podstawowa: Fosa

Dopełniacz: -y

Charakterystyka obiektu:

zabytek

Klasa toponimu:

urbanonimy

Atrybuty obiektu:

zabytek

SENGŚ:

tom 3, strona 10

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne pow. trzeb.(1985)

Lokalizacja opisowa: d. pow. trzeb.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
URM 81-22/23

Etymologia:

Niem. Altes Schloss = stary zamek.