FORTUNA(3) |
Fortuna3

Nazwa:

Forma podstawowa: Fortuna

Dopełniacz: -y

Charakterystyka obiektu:

fabryka

Klasa toponimu:

urbanonimy

Atrybuty obiektu:

fabryka

SENGŚ:

tom 3, strona 10

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne woj. kat.(1991)

Lokalizacja opisowa: Bytom, kat.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
Fl1 913/9

Etymologia:

Por. fortuna ‛majątek, dobra itp.’