FLAKI(4) |
Flaki4

Nazwa:

Forma podstawowa: Flaki

Dopełniacz: -ów

Charakterystyka obiektu:

skupisko domów

Klasa toponimu:

urbanonimy

Atrybuty obiektu:

skupisko domów we wsi Borki Małe

SENGŚ:

tom 3, strona 6

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne gm. Olesno, woj. częst.(1985)

Lokalizacja opisowa: Olesno, częst.

Etymologia:

II 5 — n. rod. od nazw. Flak; por. wyżej Flak; identyczna n. przys. Flaki w d. pow. Żywiec.