FASANEN BUSCH(1) |
Fasanen Busch1

Nazwa:

Forma podstawowa: Fasanen Busch

Charakterystyka obiektu:

zarośla

Klasa toponimu:

mikrotoponimy

SENGŚ:

tom 3, strona 3

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne woj. wroc.(1991)

Lokalizacja opisowa: wroc.