FABRYCZNY(1) |
Fabryczny1

Nazwa:

Forma podstawowa: Fabryczny

Dopełniacz: -ego

Charakterystyka obiektu:

kanał

Klasa toponimu:

hydronimy

SENGŚ:

tom 3, strona 1

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne

Lokalizacja opisowa: odnoga Kamiennej, Bobra, Odra

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
URM 37-46