FABRYCZNE(1) |
Fabryczne1

Nazwa:

Forma podstawowa: Fabryczne

Dopełniacz: -ego

Charakterystyka obiektu:

osiedle

Klasa toponimu:

ojkonimy

SENGŚ:

tom 3, strona 1

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne woj. opol.(1970)

Lokalizacja opisowa: opol.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
URM 93/95-96