FABRYCZNA(1) |
Fabryczna1

Nazwa:

Forma podstawowa: Fabryczna

Dopełniacz: -ej

Charakterystyka obiektu:

osiedle

Klasa toponimu:

ojkonimy

SENGŚ:

tom 3, strona 1

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne woj. wroc.(1991)

Lokalizacja opisowa: wroc.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
URM 82-10/11