EMMA(1) |
Emma1

  • SENGŚ tom 2, strona 170

Nazwa:

Forma podstawowa: Emma

Dopełniacz: -y

Warianty nazw Ema (potoczna, polski), Emmagrubs (oficjalna, niemiecki)

Klasa toponimu:

urbanonimy

Charakterystyka obiektu:

kopalnia i część miasta

Atrybuty obiektu:

kopalnia i cz. mta Radlin

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne: woj. kat. (1991)

Lokalizacja opisowa: obecnie Kopalnia Węgla Kamiennego „Marcel” i cz. mta Wodzisław Śląski, kat.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
Emma 1965 Sien 17

    Etymologia:

  • Antroponimiczna niem. baza Emm← Irmin (Emmę, Emming); Irmin oznaczał bóstwo Germanów (por. germ. erman ‛wielki, mocny’).