EMMA(1) |
Emma1

Nazwa:

Forma podstawowa: Emma

Dopełniacz: -y

Warianty nazw Ema, kopalnia i cz. mta Radlin (potoczna)

Klasa toponimu:

urbanonimy

Charakterystyka obiektu:

kopalnia i część miasta

Atrybuty obiektu:

Kopalnia Węgla Kamiennego „Marcel” i cz. mta Wodzisław Śląski

SENGŚ:

tom 2, strona 170

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne woj. kat. (1991)

Lokalizacja opisowa: kat.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
Emma 1965 Sien 17

Etymologia:

Antroponimiczna niem. baza Emm← Irmin (Emmę, Emming); Irmin oznaczał bóstwo Germanów (por. germ. erman ‛wielki, mocny’).