ELEND(1) |
Elend1

Nazwa:

Forma podstawowa: Elend

Charakterystyka obiektu:

majątek

Klasa toponimu:

urbanonimy

SENGŚ:

tom 2, strona 169

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne pow. średz.(1985)

Lokalizacja opisowa: w d. pow. średz.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
Elend 1795 Z XII 65
Elendt (praedium) 1666/1667 J I 381