DZIWNY BUK(1) |
Dziwny Buk1

  • SENGŚ tom 2, strona 165

Nazwa:

Forma podstawowa: Dziwny Buk

Dopełniacz: -ego -a

Warianty nazw Saubuche (oficjalna, niemiecki)

Klasa toponimu:

dendronimy

Charakterystyka obiektu:

buk

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne: pow. trzeb. (1985)

Lokalizacja opisowa: d. pow. trzeb.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
URM 95-51 (MP 4669)

    Etymologia:

  • Niem. Saubuche (Sau ‛dzik’) ochrzciła Komisja URM na Dziwny Buk (niem. Buche ‛buk’).