DZIELNICZKA(3) |
Dzielniczka2

Nazwa:

Forma podstawowa: Dzielniczka

Dopełniacz: -ki

Charakterystyka obiektu:

strumień

Klasa toponimu:

hydronimy

SENGŚ:

tom 2, strona 159

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne

Lokalizacja opisowa: gmina Cisek, opol.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
Dzielnicka Bach Fl1 896/3