DZIEDZINA(2) |
Dziedzina2

Nazwa:

Forma podstawowa: Dziedzina

Dopełniacz: -y

Charakterystyka obiektu:

zarośla

Klasa toponimu:

mikrotoponimy

SENGŚ:

tom 2, strona 158

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne gm. Ciepłowody, woj. wałb.(1985)

Lokalizacja opisowa: Ciepłowody, wałb.