DZIAŁY(19) |
Działy19

Nazwa:

Forma podstawowa: Działy

Dopełniacz: -ów

Charakterystyka obiektu:

pola

Klasa toponimu:

mikrotoponimy

SENGŚ:

tom 2, strona 156

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne gm. Lubsza, woj. opol.(1985)

Lokalizacja opisowa: Lubsza, opol.