DYMKI(1) |
Dymki1

Nazwa:

Forma podstawowa: Dymki

Klasa toponimu:

urbanonimy

Charakterystyka obiektu:

budynki

Atrybuty obiektu:

budynki

SENGŚ:

tom 2, strona 153

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne pow. kłodz. (1985)

Lokalizacja opisowa: d. pow. kłodz.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
URM 92-06 (MP 5566)

Etymologia:

Niem. Wenigerhäuser ‛mała ilość budynków’.