DYMKI(1) |
Dymki1

  • SENGŚ tom 2, strona 153

Nazwa:

Forma podstawowa: Dymki

Warianty nazw Wenigerhäuser (oficjalna, niemiecki)

Klasa toponimu:

urbanonimy

Charakterystyka obiektu:

budynki

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne: pow. kłodz. (1985)

Lokalizacja opisowa: d. pow. kłodz.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
URM 92-06 (MP 5566)

    Etymologia:

  • Niem. Wenigerhäuser ‛mała ilość budynków’.