DRAMA NOWA(1) |
Drama Nowa1

Nazwa:

Forma podstawowa: Drama Nowa

Dopełniacz: -y -ej

Charakterystyka obiektu:

ramię

Klasa toponimu:

hydronimy

Atrybuty obiektu:

prawe ramię rz. Dramy (od Rept do Zbrosławic), Kłodnicy, Odra

SENGŚ:

tom 2, strona 137

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne

Lokalizacja opisowa: Kłodnicy, Odra

Etymologia:

Por. etymologia wyżej.