DOMY POLNE(1) |
Domy Polne1

Nazwa:

Forma podstawowa: Domy Polne

Dopełniacz: -ów -ych

Warianty nazw Noras

Charakterystyka obiektu:

gospodarstwa

Klasa toponimu:

urbanonimy

Atrybuty obiektu:

2 gospodarstwa

SENGŚ:

tom 2, strona 134

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne pow. tyski(1985)

Lokalizacja opisowa: d. pow. tyski

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
URM 92-89

Etymologia:

III — oba człony jasno się tłumaczą ‛w polu położone domy’.