DOLSKO(3) |
Dolsko2

Nazwa:

Forma podstawowa: Dolsko

Dopełniacz: -a

Charakterystyka obiektu:

dół

Klasa toponimu:

mikrotoponimy

SENGŚ:

tom 2, strona 128

Lokalizacja:

Przynależności administracyjne pow. wroc.(1985)

Lokalizacja opisowa: d. pow. wroc.

Materiały historyczne:

Forma nazewnicza Rok zapisu Adres bibliograficzny URL Uwaga
URM 48-19/20